Προσωπική Υποστήριξη

Η προσωπική υποστήριξη, γίνεται κατόπιν προγραμματισμού συνεδρίας. Έχει διάρκεια 60 λεπτά. Η συνολική διάρκεια της θεραπείας, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:

  • η σοβαρότητα του προβλήματος,
  • η πορεία της θεραπείας,
  • η συνεργασία ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο,
  • το κίνητρο του/της θεραπευόμενου

Το άτομο που ξεκινά την οποιαδήποτε θεραπεία με δική του απόφαση έχει καλύτερη πορεία της θεραπείας και μεγαλύτερη προσωπική βελτίωση.
Η συνεδρία γίνεται σε προκαθορισμένη ημερομηνία, που έχουμε συμφωνήσει, είτε δια ζώσης με την προσέλευσή σας στο χώρο του επαγγελματία είτε online μέσω εφαρμογών (skype, zoom)
Η online θεραπεία έχει την ίδια χρέωση και διάρκεια με τη δια ζώσης θεραπεία. Ενδείκνυται για άτομα που μένουν σε διαφορετικές περιοχές από τους θεραπευτές είτε επειδή έχουν προβλήματα υγείας ή λόγω του περιορισμένου χρόνου στη ζωή τους.

Untitled design (8)

Για κάθε άτομο που προσέρχεται για θεραπεία διαφυλάσσεται το απόρρητο των πληροφοριών.
Οι συνεδρίες, είναι έγκυρες εφόσον επικοινωνήσετε μέσω email, επιβεβαιώσουμε την ημερομηνία και την ώρα και ανάλογα με τον ειδικό που θα έχετε επιλέξει, καταβάλετε το αντίστοιχο ποσό.

(Visited 32 times, 1 visits today)

Inspire Yourself!

Απόκτησε το Letting Go Planner δωρεάν τώρα στο email σου