Μουσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία είναι η σκόπιμη χρήση της μουσικής και ήχων, προκειμένου να επιτευχθούν ψυχοθεραπευτικοί στόχοι. Αποβλέπει στη χρήση των ήχων και της μουσικής στα πλαίσια μιας θεραπευτικής σχέσης, όπου ο θεραπευτής επιδιώκει συναισθηματικές αλλαγές, στην στον αντίληψη, τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, αποσκοπώντας στην επαναφορά, διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής και πνευματικής υγείας.

  • Υπάρχουν διαφορές τεχνικές μουσικοθεραπείας, οι οποίες μπορεί να γίνουν ατομικά ή σε ομάδες:
  • Η δεκτική μουσικοθεραπεία, όπου δέχομαι μουσικές και ήχους οι οποίες επηρεάζουν σκέψη και συναίσθημα.
  • Η ενεργητική μουσικοθεραπεία, όπου υπάρχει μία ενεργή συμμετοχή παράγοντας μουσική και ήχο
  • Η βιωματική μουσικοθεραπεία, όπου το μουσικό στοιχείο υπάρχει σε οποιαδήποτε μορφή και σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλες μορφές έκφρασης, όπως τον χορό και τη ζωγραφική.
Untitled design (7)

Προσωπικά συνδυάζω όλες της τεχνικές δίνοντας μεγάλη έμφαση στο βιωματικό στοιχείο. Συνήθως υπάρχει κάποιο θέμα, πρόβλημα ή και μόνο περιέργεια το οποίο είναι η πρώτη αφορμή για να ξεκινήσει κάποιος τη θεραπεία. Παίζοντας ενεργητικά τη μουσική συνήθως βοηθάει στο να ανιχνευτούν τα σημαντικά θέματα τα οποία αργότερα μπορούν να επεξεργαστούν μουσικο-ψυχοθεραπευτικά. Ότι βιώνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι πολύτιμο, αυθεντικό υλικό, το οποίο είναι γεμάτο ειλικρίνεια και αξίζει μία στοχαστική και σε βάθος ματιά για την προσωπική μας ανάπτυξη. Και βέβαια… η μουσικοθεραπεία είναι ψυχοθεραπεία.

(Visited 14 times, 1 visits today)

Inspire Yourself!

Απόκτησε το Letting Go Planner δωρεάν τώρα στο email σου