Ομαδική Θεραπεία/ Ψυχοθεραπεία

Στην ομαδική θεραπεία δίνεται έμφαση στη δυναμική της ομάδας και την αλληλεπίδραση των μελών. Έτσι το άτομο βιώνει την εμπειρία της δυναμικής της ομάδας με τον θεραπευτή – σύμβουλο και αλλά τα υπόλοιπα μέλη.

Η ομάδα αποτελείται συνήθως από 5 έως 10 μέλη και έναν ή δύο θεραπευτές ίδιων ή διαφορετικών ειδικοτήτων. Απαραίτητη κρίνεται η συμμετοχή σε 10 τουλάχιστον ομαδικές συνεδρίες. Η ομάδα έχει κατά βάση ένα χαρακτήρα βιωματικό.

Οι συνεδρίες διαρκούν 2 ώρες κάθε φορά. Ο χρόνος αυτός της συνεδρίας μοιράζεται στα μέλη συνολικά. Σε κάθε συνεδρία 5 μέλη αναπτύσσουν τα θέματα που τους απασχολούν και δέχονται ανατροφοδότηση από τα υπόλοιπα μέλη και τους ειδικούς ψυχοθεραπευτές.

Τα πλεονεκτήματα της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι αρκετά. Ένα από τα πιο βασικά είναι η ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορείς να κατανοήσεις τον άλλον αλλά και η επικοινωνία με τους άλλους, να μπορείς δηλαδή να ακούσεις αλλά και να μιλήσεις για προσωπικά θέματα, μέσα σε μια ομάδα, νιώθοντας ασφάλεια.

Untitled design (4) (1)

Το άτομο που θα συμμετέχει σε μια ομάδα, μαθαίνει να σκέφτεται καλύτερα, αλλά και αποκτά εμπειρία από τα βιώματα των άλλων. Επιπλέον, μπορεί να εκφράζει την άποψή του, αποκτώντας έτσι κοινωνική συνείδηση και να διεκδικεί «το χώρο του».

Για κάθε άτομο που προσέρχεται για θεραπεία διαφυλάσσεται το απόρρητο των πληροφοριών.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Inspire Yourself!

Απόκτησε το Letting Go Planner δωρεάν τώρα στο email σου